Frequently Asked Questions

Is Tixmeister safe?

Yes, Tixmeister is safe. Instead of re-inventing the wheel, we rely on the security backbone from the core of WordPress and WooCommerce which powers most of the web. We keep the backbone up-to-date so that vulnerabilities are addressed before they become a problem.

Does that mean that Tixmeister is immune to hacking? We would like to be, but in reality even companies like Microsoft and Facebook get hacked. Same for the US Government. However, we take state-of-the-art precautions to minimize the risk. For instance, we apply 18 of the 19 measures in this article (we have a good reason why we don’t apply #19) — we don’t stop there but revealing more would be a risk in itself.

Why is Tixmeister free for not-for-profit organizations?

Tixmeister was founded by “museum-people”. We were agast that virtually everything on the market works on the percentage-of-the-ticket-price principle. That gets expensive very quickly. We thought that a modular fixed-price product would be really useful for museums and what-have-you. So we came up with Tixmeister.

Turns out, however, that many small not-for-profit organisations that rely on volunteers and little funding cannot afford even a fixed-price product. That’s why we launched our Not-For-Profit version. If that version covers your needs, be our guest! We’re happy to have you.

Why do you charge per day? And by the way, how do you make money?

We charge per day because we wanted to differentiate between small and big organizations. We wanted to make even Premium available to smaller outfits. A tiny museum that may only be open on the weekend can hardly afford 30 days of Premium but only 8 days per month is a different story.

Setting up Premium for any organization takes us quite some time. So at first, we don’t earn anything for only getting paid 8 days per month. But we’re confident of two things: (1) you’ll stay with us for a long time; and (2) we’ll win some 7-days-a-week customers, too.

Of course, over time we need to cover our costs and make a small profit. But Tixmeister was never envisioned as a get-rich-quick start-up and that is reflected in our pricing.

How do I get my money back if I am forced to close during a lockdown?

Yes, Tixmeister is free during lockdowns when you don’t use our service. We extend your membership for the duration of the lockdown. Say, your membership runs for a year from September and there is a two month lockdown in the winter. Your membership would then automatically extend until November before it is up for renewal.

Do you have a manual and where do I find it?

We’re continuously expanding our documentation. Admittedly, we would already like to have more available but we’re getting there.

You can find the documentation here: https://tixmeister.com/documentation/home/welcome.

Veelgestelde vragen (FAQs)

Is Tixmeister veilig?

Ja, Tixmeister is veilig. Wij hebben het wiel niet opnieuw uitgevonden maar vertrouwen op de veiligheidsarchitectuur van WordPress en WooCommerce. Het grootste deel van het internet doet dat ook. Wij houden de infrastructuur up-to-date zodat eventuele zwakke punten aangepakt worden voordat ze een probleem worden. Wij passen 18 van 19 maatregels in dit artikel toe (met een goede reden om #19 niet te gebruiken) — we doen nog meer maar om veiligheidsredenen blijft dat ons geheim.

Betekent dat dat Tixmeister nooit gehackt kan worden? Dat zouden we graag willen maar zelfs bedrijven als Microsoft en Facebook worden door hackers aangevallen. Net zoals de overheid. Wij zijn niet immuun maar doen alles om het risico te minimeren.

Waarom is Tixmeister gratis voor not-for-profit organisaties?

Tixmeister is opgezet door “museum mensen”. Wij vonden het verschrikkelijk dat vrijwel alle aanbieders van online ticketing een percentage van de omzet afromen. Dat wordt snel erg duur. Het leek ons dat een modulair product met vaste prijzen voor veel musea e.d. echt van pas zou komen. Dus hebben we Tixmeister ontwikkeld.

Het blijkt echter dat veel kleine not-for-profit organisaties met veel vrijwilligers en weinig financiële ondersteuning zelfs daar geen geld voor hebben. Daarom hebben we de Not-for-Profit versie opgezet. Als die versie doet wat je nodig hebt, wees welkom! We helpen graag.

Waarom zijn jullie prijzen per dag i.p.v. maand? En tussen haakjes: hoe verdienen jullie geld?

Onze prijzen zijn per dag omdat we zowel voor grote als kleine organisaties attractief willen zijn. Ook een klein museum zou zich Premium moeten kunnen veroorloven. Zo’n klein museum is misschien alleen geopend op het weekend en daarvan kan je geen 30 dagen Premium betalen. Maar waarschijnlijk wel 8 dagen.

We zijn er best wel even mee bezig om Premium voor een nieuwe klant op te zetten. Dus in het begin verdienen we niets als we maar 8 dagen per maand kunnen factureren. Maar we hebben vertrouwen in twee dingen: (1) dat klanten lang bij ons blijven; en (2) dat we ook een paar 7-dagen-per-week klanten van Tixmeister kunnen overtuigen.

Natuurlijk moeten we op den duur onze kosten kunnen terugverdienen en ook een kleine winst laten zien. Maar heel-snel-rijk-worden was nooit de bedoeling van Tixmeister en dat zie je in onze prijzen.

Hoe krijg ik geld terug als ik vanwege een lockdown moet sluiten?

Ja, Tixmeister is gratis tijdens lockdowns als je . We verlengen je lidmaatschap automatisch voor de duur van de lockdown. Dus als je een lidmaatschap voor een jaar vanaf september hebt en er is een lockdown van twee maanden in de winter, dan loopt je lidmaatschap door tot november.

Hebben jullie een gebruiksaanwijzing en waar vind ik die?

Wij werken continu aan de gebruiksaanwijzing. We geven toe dat we nu al graag iets completer hadden willen zijn maar dat duurt niet lang meer.

De documentatie is hier te vinden: https://tixmeister.com/documentation/home/welcome. De documentatie is voorlopig alleen in het Engels.